bestämd

bestämd
• speciell, särskild, bestämd, säregen, specifik, synnerlig
• lagbunden, bestämd, ordnad, regelbunden
• avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren
• avtalad, uppgjord, fastställd, viss
• ståndaktig, fast, orubblig, orygglig, ihärdig, uthållig, bestämd, oböjlig
• bestämd, rådig, målmedveten, resolut
• definitiv, slutlig, slutgiltig, avgörande, avgjord, bestämd

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bestämd av — • bestämd, av, villkorlig determinerad …   Svensk synonymlexikon

  • bestämd — adj (bestämt, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • beslutsam — • bestämd, rådig, målmedveten, resolut …   Svensk synonymlexikon

  • betingad — • bestämd, av, villkorlig determinerad …   Svensk synonymlexikon

  • determinerad — • bestämd, av, villkorlig determinerad …   Svensk synonymlexikon

  • resolut — • bestämd, rådig, målmedveten, resolut …   Svensk synonymlexikon

  • absolut — • bestämt, visst, säkert, definitivt, utan vidare, ovillkorligen, ojämförligt • faktiskt, verkligen, sannerligen, säkert, absolut, i själva verket • kategorisk, bestämd, uttrycklig, absolut, obetingad, slutgiltig, definitiv • helt, och, hållet,… …   Svensk synonymlexikon

  • avgjord — • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren • definitiv, slutlig, slutgiltig, avgörande, avgjord, bestämd …   Svensk synonymlexikon

  • kategorisk — • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren • kategorisk, bestämd, uttrycklig, absolut, obetingad, slutgiltig, definitiv …   Svensk synonymlexikon

  • obetingad — • kategorisk, bestämd, uttrycklig, absolut, obetingad, slutgiltig, definitiv • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”